Recursos para aprendices de dos idiomas

Tài nguyên DLL cho gia đình

¡Là cha mẹ hoặc người chăm sóc đang nuôi dạy một đứa con học song ngữ (DLL) là một cơ hội tuyệt vời để hỗ trợ sự phát triển trí não, cảm xúc-xã hội và văn hóa của con bạn! Được nói nhiều ngôn ngữ là một SIÊU SỨC MẠNH và là một món quà bạn đang tặng cho con.

Các tài nguyên dưới đây là những công cụ để giúp bạn trong quá trình khuyến khích các kỹ năng song ngữ/đa ngôn ngữ mới nổi của con bạn.

¡Bấm vào đây để biết thông tin về các hội thảo gia đình sắp tới! ¡Trang này có các sự kiện đọc to, các khóa học tự học dành cho gia đình và đọc to các bản ghi âm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau!

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các cơ hội Phát triển Chuyên môn của Sáng kiến DLL. (Vietnamita)

¡Xem và chia sẻ video Sáng kiến DLL MỚI của chúng tôi!

Liệu DLL MIỄN PHÍ cho gia đình

Vui lòng xem tài nguyên DLL MIỄN PHÍ mới này cho gia đình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Armenia, Hàn, Khmer, Việt

Chúng tôi vui mừng thông báo bây giờ đã có một tờ rơi nhằm khuyến khích các gia đình nói nhiều ngôn ngữ ở nhà. Tờ rơi này bao gồm các mẹo học song ngữ cũng như khả năng truy cập dễ dàng các tài nguyên trực tuyến DLL của QSLA cho gia đình.

Bộ công cụ truyền thông xã hội "Hai ngôn ngữ, gấp đôi cơ hội"

Để có được chiến dịch "Hai ngôn ngữ, gấp đôi cơ hội" trước càng nhiều gia đình càng tốt, chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của bạn trong việc tiếp cận. Bộ công cụ truyền thông xã hội này cung cấp các tài liệu mẫu mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ chiến dịch với mạng của mình. Nó bao gồm nhắn tin mẫu, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, đồ họa và thông tin liên hệ. No se preocupe, ¡nosotros le ayudaremos!

Tờ mẹo gia đình song ngữ

¡Nhấp vào các hướng dẫn tài nguyên và các mẹo dưới đây của loạt "Hội thảo gia đình DLL" cho các phiên bản tải xuống/in ra chứa rất nhiều tài nguyên để hỗ trợ gia đình bạn!

Các video về quan điểm của phų huynh Có trẻ em học song ngữ

Hãy nghe các bậc người chăm sóc các con học song ngữ chia sẻ kinh nghiệm về việc giúp trẻ nhỏ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ Hãy lng nghe các bc ph huynh người chăm sóc tr em chia s kinh nghim giúp tr nh phát trin các k năng song ng, về các hoạt động học tại nhà cũng như các trải nghiệm của họ khi chọn chương trình song ngữ. Hc hi v nhng hot đng ti nhà nhng kinh nghim v s la chn chương trình song ng.

Mới Colorin Colorado

QSLA tự hào về các tài nguyên có sẵn trên trang web của chúng tôi và hy vọng chúng sẽ hỗ trợ cho chương trình cũng như gia đình của bạn.

Nếu bạn muốn chia sẻ tài nguyên của QSLA với cộng đồng của bạn hoặc trên trang web, mạng xã hội hoặc nền tảng khác của bạn, vui lòng nhắc đến QSLA bằng cách gắn thẻ chúng tôi trên Facebook @QualityStartLosAngeles hoặc Twitter @QualityStartLA hoặc chia sẻ đường link cho trang web của chúng tôi.